leopoldus eiendom

Før bygget man boliger med tanke på at de skulle vare. De hadde en historie i seg, en patina, en identitet. De var monumenter som skulle stå i århundrer, bygget av håndverkere med inngående kunnskap i sitt fag.

I dag er mye av den gamle kunnskapen i ferd med å forsvinne, men det finnes fortsatt håndverkere av den gamle skole. Skogeieren som forvalter sin skog med kjærlighet. Skogsarbeideren som planter for fremtiden. Maleren med sans for presisjon. Rørleggerens forståelse for tyngdekraft. Arkitektens blikk for funksjon, og møbelsnekkerens følelse for treets bevegelser.

Vi har lett etter dem og funnet noen.
Vi vil løfte dem opp og vise dem fram.
De er ikke markedsledere, de er mestere.
Mennesker som legger sin stolthet i håndverket sitt, og som bygger med tanke på varighet.

Å bygge bolig er et lagarbeid. En lang verdikjede som starter hos den som planter trærne og ender hos den som flytter inn. Alle har sin uvurderlige funksjon, men resultatet er likevel noe mer enn summen av delene. Vi har gitt oss selv dette oppdraget. Å samle et lag som har ett mål: Å bygge på en måte som setter varige spor til inspirasjon for fremtidige generasjoner. I boliger hvor naturen slippes inn og nye historier begynner.

Vi vil være inspirerende i måten vi tenker på. For håndverkerne som opplever at noen verdsetter arbeidet deres. For kunden som leter etter noe spesielt. For oss er kvalitet og varighet selve symbolet på bærekraft, og en naturlig del av fremtidens måte å bygge på.